Swyddog busens/ Business Manager

Dymunwn y gorau i Mrs Julie Manuel yn ei ymddeoliad. Yr ydym yn croesawu Mr Tomos Jones fel swyddog busnes newydd  yr ysgol, gan obeithio y bydd yn hapus iawn yma yn Ysgol Bodhyfryd.
We wish Mrs Julie Manuel the best following her retirement. We would like to welcome Mr Tomos Jones as our new business manager, and hope that he is very happy here in Ysgol Bodhyfryd.