Siwmper a Cinio Nadolig/ Chritmas jumper and Christmas lunch

I’ch atgoffa, gall y disgyblion wisgo siwmper Nadolig yfory. Os yw eich plentyn yn dymuno cael cinio Nadolig mae’n rhaid archebu trwy Parent pay er mwyn i’r gegin wybod faint o brydau sydd angen eu paratoi. Os nad ydych wedi archebu, ni fydd posib iddynt gael cinio. Edrychwn ymlaen i’ch gweld yn y ffair sy’n cychwyn am 2:30.
To remind you, the pupils can wear their Christmas jumper tomorrow. If your child wishes to have a Christmas lunch, it is essential that you book via Parent Pay as the kitchen staff need to know how many meals to prepare. If you haven’t ordered, your child will not be able to have a Christmas lunch. We look forward to seeing you in the Christmas fair which stars at 2:30.