Sioe Twm Sion Cati/ Twm Sion Cati show

Yn anffodus, mae perfformiad yfory wedi ohurio ac wedi ail drefnu ar gyfer yr 11eg o Orffennaf. Gan fod disgyblion Blwyddyn 6 yn Ysgol Morgan Llwyd, yr ydym wedi rhoi ad daliad o £4 trwy Parent Pay i’ch cyfrif.
Unfortunately, the performance for the Twm Sion show has been cancelled tomorrow and will be on the 11th of July. As Year 6 pupils are in Morgan Llwyd, the £4 has been paid back into your Parent Pay accounts.