Sioe Twm Sion Cati Show yrs 3,4,5

Yn anffodus ni fydd yn bosib i ni ymweld a’r Stiwt i wylio Sioe Twm Sion Cati. Nid yw’n bosib ail drefnu dyddiad cyfleus. Byddwn yn trefnu ad-daliadau trwy Parentpay i’r rhieni sydd wedi archebu tocynnau.
Unfortunately we will be unable to visit the Stiwt to see a performance of Twm Sion Cati. There are no suitable dates available. We will arrange refunds through Parentpay for all those who have ordered tickets. Diolch