School News

LLUNIAU PLANT Y DERBYN YN Y LEADER

RECEPTION PUPILS PHOTOGRAPH IN THE LEADER
Bydd llun y plant yn ymddangos yn y Leader ar y19eg o Hydref .

The reception pupils photograph will appear in the Leader on the 19th of October.