Blwyddyn / Year 5 & 6: Tenis / Tennis

Disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn mwynhau yn y ganolfan tenis/ Year 5 and 6 pupils practising their tennis skills