Rhif cyswllt newydd/ New contact number

Nodyn atgoffa rhieni sy’n mynychu’r ddarpariaeth ar gyfer gweithwyr allweddol ar hyn o bryd/ A reminder to parents who use the critical workers provision at the school

Os ydych yn derbyn canlyniad prawf Covid ar ôl 4 o’r gloch ar Ddydd Gwener neu dros y penwythnos ar gyfer eich plentyn, allwch chi anfon neges yn syth i’r rhif symudol isod (sylwer, mae rhif ffôn newydd)  Rydym hefyd yn gofyn am lun o’r neges yr ydych yn derbyn. Diolch yn fawr.If you receive a positive or negative test for Covid after 4:00 on Friday or over the weekend for your child  could you please contact the mobile number below as soon as possible (please note, there is a new telephone number) We also ask for a screenshot of the test result. Thank you.Rhif ffôn newydd/ New phone number: – 07871 259680