Rhieni gweithwyr allweddol cyfnod sylfaen/ Foundation phase critical worker parents

Os ydych angen gofal i’ch plentyn ar ôl ysgol tan 4:00 ar Ddydd Gwener, allwch chi ffonio neu ebostio’r ysgol cyn diwedd y dydd yfory os gwelwch yn dda. Byddwn yn anfon ffurflen forms maes o law ar gyfer wythnos nesaf. Diolch.
If you need after school care for your child until 4:00 on Friday, could you please phone or email the school before the end of the day tomorrow. We will send a forms link for next week tomorrow. Thank you.