Rhieni dosbarth derbyn, blwyddyn 1 a 2/ Parents of reception, year 1 and 2 pupils

Byddwch yn derbyn gwybodaeth am brosiect llythrennedd yn y dyddiau nesaf. Os ydych yn hapus i’ch plentyn fod yn ran o’r prosiect, oes posib i chi lenwi’r ffurflen caniatâd rhieni a gofalwyr os gwelwch yn dda erbyn Dydd Gwener. Diolch yn fawr.
You will receive information regarding a literacy project in the next few days. If you would like your child to participate could you please fill the parental and guardians consent form by Friday if possible. Thank you.