Rhieni disgyblion Blwyddyn 6/ Year 6 parents

Mae’r broses i rieni plant Bl 6 wneud cais am le mewn ysgol uwchradd ar agor ar lein drwy wefan Cyngor Wrecsam o dan yr adran ‘derbyniadau’.

The process for parents of Year 6 pupils to apply for a high school place is now open online via Wrexham council’s website under ‘admissions’.