Rhieni Blwyddyn 6/ Year 6 parents

Neges i atgoffa rhieni disgyblion Bl 6 sydd heb eto wneud cais am le mewn ysgol uwchradd ar gyfer Medi 2021. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar lein yw Dydd Gwener, Tachwedd y 6ed 2020. I wneud cais, ewch i www.wrecsam.gov.uk a chwiliwch am dderbyniadau. 

A message to remind parents of Year 6 pupils who have not yet applied for a Secondary School place for their child for September 2021. The closing date for applying online is Friday, 6th November 2020. To apply, please go to www.wrexham.gov.uk and search for Admissions.