Rhieni Blwyddyn 6 sy’n trosglwyddo i Ysgol Morgan Llwyd/ Parents of Year 6 pupils who will transfer to Ysgol Morgan Llwyd

Rydym wedi derbyn ebost gan Ysgol Morgan Llwyd yn gofyn i rieni/ golfawyr sirchau bod cyfrif Parent Pay eich plentyn yn weithredol erbyn yr 11eg o Orffennaf os ydych yn dymuno i’ch plentyn brynu bwyd/ diod yn y ffreutur yn ystod yr wythnos trosglwyddo wythnos nesaf.
We have received an email from Ysgol Morgan Llwyd asking us to remind parents to ensure that the Parent Pay account of your child is opened and active by the 11th of July if you wish your child to use their account to purchase food/ drink in the school’s canteen during transition week.