Rhieni Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 parents

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cefnogi eich plentyn/plant CA3 gydau’u maths? Os ydym rydym yn darparu cwrs am ddim yn Ysgol Morgan Llwyd. Cliciwch ar linc Forms.

Are you interested in supporting your child/ren KS3 with their maths? If yes, Ysgol Morgan Llwyd are providing a course for free. Click on the link Forms link.