Rhieni Blwyddyn 4/ Year 4 parents

PWYSIG/ IMPORTANT
I’ch atgoffa, mae angen dychwelyd  ffurflenni iechyd Glan Llyn i’r ysgol os gwelwch yn dda mor fuan a phosibl, erbyn Dydd Iau y cyntaf o Chwefror fan belled. 
Could we please remind those who have not returned the medical forms for Glan Llyn that they need to be sent back to the school as soon as possible, by Thursday the 1st of February at the latest.