Rhiant lywodraethwyr/ Parent Governors

Mae gennym lefydd gwag ar y Corff Llywodraethol, tybed ydych chi wedi ystyried bod yn Lywodraethwr? Gweler yr atodiad am fwy o fanylion.
We have spaces on the School Governing Board, have you ever considered becoming a school Governor? Please see the attached flyer for more information.