Raffl Nadolig/ Christmas raffle

Yr ydym am wneud hamperi Nadolig fel gwobrau raffl. Bydden ni’n ddiolchgar iawn am gyfraniadau megis bisgedi, siocled, tegan, poteli, sebon ac yn y blaen. Os hoffech anfon cyfraniad Dydd Iau yma, yna gall y disgyblion wisgo dillad eu hunain Dydd Iau. Diolch yn fawr! 
We are creating Christmas hampers which we will raffle before the end of term. We would be very grateful for contributions such as biscuits, chocolate, toys, bottles, soap etc.  If you can contribute, could you please send them in this Thursday and the pupils who bring a contribution can wear their own clothes on Thursday. Thank you!