Raffl Nadolig/ Christmas raffle

Diolch yn fawr i bawb am y cyfraniadau i’r raffl. Byddwn yn gwerthu tocynnau raffl yfory tan y 14.12.21, 30 ceiniog am un raffl neu £1 am 5. 
Thank you to all of you who gave a contribution to the Christmas raffle. We will be selling raffle tickets from tomorrow up until the 14.12.21, 30 pence for one raffle or a £1 for 5.