Pwysig, trefniadau Mis Ionawr/ Important, arrangements for January

**Mae trefniadau newydd wedi cyhoeddi gan yr Awdurdod lleol parthed Mis Ionawr. Gweler y llythyr sydd wedi atodi.**
**New arragements have been published by the Local Authority regarding January. Please see attached letter.**