Pwysig/ Important

** Er gwybodaeth, yr ydym wedi derbyn cadarnhad gan yr Awdurdod Lleol y bydd ysgolion yn cau ar Ddydd Mercher yr 16eg, gweler y llythyr sydd wedi atodi**
** For information, we have received a letter from the Local Authority stating that schools will be closed on Wednesday the 16th of December, please see attached letter**