Pwysig/ Important

Mae aelod o staff wedi darganfod bag bach du yn cynnwys insiwlin a thabledi glwcos. Cysylltwch os mai chi sydd bia’r bag.

A member of staff has found a small black bag containing insulin and glucose tablets. Please contact us if the bag is yours.