Prynhawniau agored/ Open afternoons

Byddwn yn cynnal 2 brynhawn agored ar y 25ain a’r 26ain o Hydref rhwng 1:30 a 2:30. Bydd cyfle i chi brofi amrywiaeth o weithgareddau dysgu. Am 2:30 bydd paned yn y neuadd. Os byddwch yn mynychu’r prynhawniau agored, allwch chi nodi ar y ffurflen sydd wedi ei atodi os gwelwch yn dda erbyn 12:00 Dydd Iau yr 20fed o Hydref. Edrychwn ymlaen i’ch gweld.
We will be holding 2 open afternoons on the 25th and 26th of October, between 1:30 and 2:30. There will be an opportunity for you to see a range of learning activities. At 2:30, a cup of tea will be served in the hall. If you are able to attend the open afternoons, could you please note on the attached form by 12:00 Thursday the 20th of October. We look forward to seeing you.