Presenoldeb

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 92.4%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth y Berllan am eu presenoldeb uchel o 97.5% 

The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 92.4%. Congratulations to the Berllan class for their high attendance of 97.5%

image-6-1.jpg