Presenoldeb/ Attendnace

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 95%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth y Berllan ac Miss Whyte am eu presenoldeb uchel o 100%

The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 95%. Congratulations to The Berllan and Miss Whyte’s class for their high attendance of 100%

image-2.jpg