Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 95.3%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Miss Phillips ac i ddosbarth Mrs Ellis am bresenoldeb uchel.

The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 95.3.%. Congratulations to Mrs Ellis and Miss Phillip’s class for their high attendance.

image.jpg