Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 93.1%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Mrs Parry am bresenoldeb uchel o 97.9%.

The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 93.1%. Congratulations to Mrs Parry’s class for their high attendance of 97.9%

image-1.jpg