Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 91.3%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Mr Meredith Blwyddyn 5 a 6, Dosbarth Mrs Ellis a dosbarth Mrs Non Jones am eu presenoldeb uchel yr wythnos yma!


The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 91.3%. Congratulations to Mr Meredith’s Year 5 and 6 class, Mrs Ellis and Mrs Non Jones’s classes for their high attendance this week.

image-1.jpg