Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 91.%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Mrs Lisa Jones am eu presenoldeb uchel o 99.2%
The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 91%. Congratulations to Mrs Lisa Jones’s class for their high attendance of 99.2%
image.jpg