Presenoldeb/ attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 92.0%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Miss Rhiannon Wynne am eu presenoldeb uchel o 98.3%
The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 92.0%. Congratulations to Miss Rhiannon Wynne’s class for their high attendance of 98.3%