Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 94.6.%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Mrs Jasmin Parry am eu presenoldeb uchel o 100%
The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 94.6%. Congratulations to Mrs Jasmin Parry class for their high attendance of 100%
image-1.jpg