Presenoldeb/ Attendance

image-1.jpg

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 93.2.%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Mrs Non Jones, Mrs Ellis a Miss Rhiannon Wynne am eu presenoldeb uchel wythnos yma.
The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 93.2%. Congratulations to  Mrs Ellis’s class, Mrs Non Jones’s class and Miss Rhiannon Wynnes’s class for their high attendance of 100%