Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 95.3.%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Mrs Stacey Evans am eu presenoldeb uchel o 100% 
The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 95.3%. Congratulations to Mrs Stacey Evans’s class for their high attendance of 100%

image.jpg