Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 91.8%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Miss O Sullivan am eu presenoldeb uchel o 97.1% 
The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 91.8%. Congratulations to Miss O Sullivan’s class for their high attendance of 97.1%

image-3.jpg