Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 95.5%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Ms Rhiannon Williams ac i ddosbarth Mrs Glesni Jones am eu presenoldeb uchel o 99.1% 

The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 95.5%. Congratulations to Ms Rhiannon Williams and Mrs Glesni Jones’s class for their high attendance of 99.1%


image-1.jpg