Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 93.7%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Mrs Parry am eu presenoldeb uchel o 99.1% 

The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 93.7%. Congratulations to Mrs Parry’s class for their high attendance of 99.1%

image.jpg