Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 92.5%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Miss Whyte am eu presenoldeb uchel o 99% 

The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 92%. Congratulations to Miss Whyte’s class for their high attendance of 99%

image-1.jpg