Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 93.6%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Mrs Wycherley ac i ddosbarth y Berllan am eu presenoldeb uchel.

The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 93.6%. Congratulations to Mrs Wycherley’s class and the Berllan class for their high attendance.


image.jpg