Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 96.4%. Llongyfarchiadau mawr i’r dosbarthiadau canlynol am bresenoldeb o 100%:-
Y Berllan, Blwyddyn 3 a 4 Mrs Parry, Dosbarth Miss Wynne, Dosbarth Miss Dascalu a Dosbarth Mrs Jones.

The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 96.4%. Congratulations to the following classes for their 100% attendance:-
Y Berllan, Mrs Parry, Miss Wynne, Miss Dascalu and Mrs Jones.

image-6.jpg