Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 92%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Ms Tattum am eu presenoldeb uchel o 99.1% 

The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 92%. Congratulations to Miss Tattum’s class for their high attendance of 99.1%

image-2.jpg