Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 94.4%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Ms Williams Blwyddyn 1 a 2  am eu presenoldeb uchel o 99.1% 

The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 94.4%. Congratulations to Ms William’s Year 1 and 2 class for their high attendance of 99.1%

image-1.jpg