Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 93.4%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Blwyddyn 1 a 2 Miss Phillips am bresenoldeb uchel o 98.3%.


The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 93.4%. Congratulations to Miss Phillip’s Year 1 and 2 class for their high attendance of 98.3%

image-1.jpg