Plant mewn angen/ Children in Need

Diolch yn FAWR i chi am eich cyfraniadau. Casglwyd £2107.71 sydd yn swm anhygoel. Casglwyd £1,700 gan y dosbarthiadau Meithrin a Derbyn! 
Thank you very much for the contributions to Children in Need. An amazing sum of £2107.71 was raised, and £1,700 of the total was raised by the nursery and reception classes.