Plant mewn angen 18.11.22 Children in Need

Gall y disgwyblion wisgo dillad eu hunain ar Ddydd Gwener y 18fed o Dachwedd. Oes hoffech wneud cyfraniad i’r elusen Plant mewn angen, gallwch wneud hynny trwy glicio ar y linc isod. Diolch yn fawr

The pupils can wear their own clothes on Friday the 18th. If you would like to make a contribution to Children in Need, you can do so by following the link below. Thank you.