Pasg hapus/ Happy Easter

Ar ddiwedd tymor prysur arall, dymunwn Basg hapus i chi i gyd. Edrychwn ymlaen i weld y disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ar Ddydd Mawrth y 18fed o Ebril
At the end of another busy term, we wish you all a Happy Easter. We look forward to welcoming the pupils back on Tuesday the 18th of April.