Parent pay 19.9.22

Er gwybodaeth – Os ydych wedi bwcio ac archebu cinio ysgol neu clwb brecwast trwy parent pay ar gyfer Dydd Llun nesaf y 19/9 bydd angen i chi ganslo’r archeb gan na fydd yr ysgol yn awr ar agor..
For information – If you have booked and ordered school lunch or breakfast club through parent pay for Monday the 19th of September, you will need to cancel the booking as it is now a bank holiday.