Parcio wrth yr ysgol/ Parking by the school

Allwn ni eich atgoffa os gwelwch yn dda i BEIDIO parcio ar y llinellau melyn wrth fynedfa’r ysgol. Nid yw’r ardal yma yn ardal ar gyfer gollwng plentyn ar gyfer y clwb brecwast neu cyn ac ar ol ysgol. Mae’n hanfodol cadw’r ardal yma yn glir er mwyn diogelwch pawb. Diolch yn fawr.
Could we please remind you NOT to park on the yellow box junction by the school gate. It should not be used  as a drop off area for the breakfast club or before or after school. It’s essential that this area is clear to ensure the safety of all. Thank you.