Parcio ar safle’r ysgol/ Parking on school grounds

Gawn ni eich atgoffa os gwelwch yn dda i beidio parcio wrth y cylchfan. Mae’n anodd i geir eraill basio yn ddiogel ac mae’n achosi tagfeydd ar ddiwedd y dydd. Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.
Could we please remind parents and guardians not to park by the roundabout. This causes an obstruction and makes it very difficult for other cars to pass safely. It can also cause congestion at the end of the day. Thank you for your cooperation.