Nosweithiau rhieni rhithiol/ On line Parents evening

Bydd nosweithiau rhieni yn cael eu cynnal ar yr 11eg a’r 12fed o Hydref. Ni fydd posib archebu lle ar ôl 12:00 yr 8fed o Fedi. Mae’r system er mwyn archebu lle ar gyfer noson rieni yn fyw. Rydym wedi cynnwys y cyfarwyddiadau fel atodiad. Os oes problem, cysylltwch â swyddfa’r ysgol. 
Parents evening is held on the 11th and 12th of October. The booking system for parents evening is now live. It will not be possible to book after 12:00 next Friday the 8th of September. We have attached the guidance on how to use school cloud. If you have any problems, please contact the school.