Nosweithiau rhieni/ Parents evening

Bydd y noswethiau rhieni yn cael eu cynnal ar nos Lun y 21ain o Fawrth a nos Fawrth y 22ain o Fawrth. Bydd y noson rieni ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5 a 6 sydd yn nosbarth Mr Meredith yn cael eu cynnal ar Nos Fercher y 23ain o Fawrth a Nos Iau y 24ain o Fawrth. Byddwn eto yn cynnal y nosweithiau rhieni yn rithiol gan ddefnyddio school cloud. Gweler yr atodiad ar gyfer cyfarwyddiadau i ddefnyddio School Cloud. Mae’r system yn fyw i chi drefnu amser.
Parents evening will be held on Monday the 21st of March and Tuesday the 22nd of March. The parents evening for Mr Meredith’s class will be held on Wednesday the 23rd and Thursday the 24th of March. The meetings will again be virtually through the School Cloud system.   Please see the attached link which includes instructions on how to use the system. The system is now live for you to book a slot.