Nosweithiau rhieni/ Parents evening

Blwyddyn 3 a 4 Dosbarth Mrs Evans/ Year 3 and 4 Mrs Evans’s class
Yn anffodus, yr ydym yn gorfod gohurio nosweithiau rhieni dosbarth Mrs Evans wythnos nesaf. Ein gobaith yw ail drefnu y cyfarfodydd, ond os oes rhywbeth penodol hoffech drafod, mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol. 
Unfortunately we have to cancel parents evening for Mrs Evans’s class next week. Our intention is to rearrange the meetings, but if there is something you would like to discuss, please contact the school.