Nosweithiau rhieni/ Parents evening

Byddwn yn cynnal nosweithiau rhieni ar y 10fed a’r 11eg o Fai rhwng 3:30 a 5:30. Gan nad oes modd i ni gynnal nosweithiau rhieni arferol, byddwn yn defnyddio system arlein o’r enw ‘School Cloud’’ (Efallai bod rhai ohonoch yn gyfarwydd a’r system gan fod Ysgol Morgan Llwyd yn defnyddio’r system) . Trwy’r system yma, byddwch yn ‘bwcio’ cyfarfod efo’r athrawon o flaen llaw ac ar y noson, byddwch yn eu cyfarfod gan ddefnyddio dolen fideo. Byddwn yn anfon cyfarwyddiadau i chi am sut i ddefnyddio’r system ar ôl y Pasg. Yn y cyfamser, os nad oes gennym ni eich ebyst cyfredol, allwch chi gysylltu gyda’r swyddfa cyn y Pasg gan y byddwn angen eich ebyst i drefnu’r cyfarfod os gwelwch yn dda.
The parents evening will be held on the 10th and 11th of May between 3:30 and 5:30. As we are unable to hold the traditional parents evening, we will be using an online system called ‘School Cloud’ (Some of you may be familiar with the system as it is the one Ysgol Morgan Llwyd have used to hold their parents evenings) By using this system, you will ‘book’ an appointment with the staff and on the night you will meet them via a video call. We will send a detailed guide on how to use the system to you after the Easter holiday. In the meantime, could you please send us your email address before the Easter holiday if it is not currently on our system. If you’re unsure as to whether we have your details or not, please contact the office. Thank you.